АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ


АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

 

г. Геническ

ул. Махарадзе, 67

+38 (055) 343 27 75

+38 (095) 370 68 89

Главная

 

Новости

 

Услуги

 

Сотрудничество

 

О нас

 

Контакты

Геническ РУС УКР ENGЧому тернополяни уже 8 мiсяцiв не можуть поселитися у свої квартири?

Зданий в експлуатацiю 36-квартирний будинок уже 8 мiсяцiв не пiдключають до водопостачання!
Для молодих сiмей кожна гривня дорога. Вiдсутнiсть належного житла змусила їх зменшити i так невеликi свої запити, щоб вкласти частину сiмейного доходу у квадратнi метри, взявши участь у програмi молодiжного житлового кредитування. I ось коли здавалося, що левова частина коштiв заплачена, будинок збудовано, ордер на руках, цi сiм’ї опинилися бiля розбитого корита. Вiсiм мiсяцiв минуло, вiдколи будинок на вулицi 15 Квiтня здано в експлуатацiю, та люди не можуть у ньому поселитися (або завершити ремонтнi роботи) через банальну вiдсутнiсть централiзованого водопостачання та водовiдведення, пише Номер один.

Мешканцi вимагають води!

– Наразi я ще не заселився у нове помешкання, – зiзнався власник квартири в будинку на вул. 15 Квiтня Василь Михайлович. – На даному етапi проводяться ремонтнi роботи. Але через вiдсутнiсть водопостачання люди, якi зараз працюють над ремонтом, вiдчувають суттєвий дискомфорт, адже вони повиннi зранку прийти, щоб на подвiр’ї будинку набрати води, яку пiдвозить, очевидно, забудовник. Також немає можливостi протестувати всю систему водопостачання квартири. Люди, якi встановлюють тi ж змiшувачi, унiтази тощо, працюють наослiп. Коли б воду подали одразу пiсля отримання документiв, то ремонтнi роботи було б уже завершено. А так доводиться оплачувати за квадратнi метри, в яких нинi мешкаю, i тi, якi придбав. Та через непорозумiння забудовника i представникiв водоканалу немає можливостi вселитися.

Щодо спiрних лiчильникiв, то, як зiзнаються мешканцi будинку, їх встановлює забудовник – пiдприємство МЖК. Вiдповiдно квартира має бути здана з лiчильником, отже, питання, який клас лiчильника, власникiв квартир мало би найменше хвилювати.

– Але з iншої сторони, – зiзнається пан Василь, – отримати воду, коли є всi документи на квартиру, я б хотiв. Бо той же Кривенький забезпечив помешкання усiм, крiм води. Отож хочеться, щоб усi спiрнi питання мiж Кривеньким i водоканалом були врегульованi, щоб, скажiмо, не затримувати роботу людей, якi працюють над ремонтом наших квартир.

Який лiчильник кращий: український чи iноземний?

За коментарем, чому в новозбудованому будинку на вулицi 15 Квiтня немає води, журналiсти «Номер один» звернулися до директора пiдприємства МЖК Iгоря Кривенького, який i проводив будiвельнi роботи.

– Починаючи з лютого ц. р. i станом на серпень люди мають у своїх квартирах електроенергiю, газ, але не мають води. Чому? Та тому що КП «Тернопiльводоканал» як монополiст постiйно ставить якiсь умови. По-перше, встановлення лiчильникiв класу С з передавачами iмпульсiв закордонного виробництва. Вартiсть його становить у межах 1500 грн., при тому, що нашi вiтчизнянi лiчильники луцького виробництва КВ-1,5 нiчим не гiршi, натомiсть вартують орiєнтовно 80 грн. Щодо лiчильникiв iноземного виробництва з водоканалом були неодноразовi судовi суперечки, де вони програвали. Але чомусь водоканалiвцi не брали цього до уваги i кожного разу при виданнi технiчних умов на пiдключення без будь-яких пояснень вписували лiчильники класу точностi С. Хоча за законодавством водоканал має право пропонувати всi лiчильники, занесенi до Державного реєстру вимiрювальної технiки, а той, хто замовляє, має право вибору! – зазначив Iгор Кривенький.

Директор пiдприємства-забудовника вдався до простої арифметики. Вартiсть встановлення дорогих лiчильникiв на 36-квартирному будинку складе близько 54 тис. грн. У той час, якщо взяти лiчильники вартiстю 80 грн., то сума у перерахунку на весь будинок становитиме всього 2880 грн. Економiя складає понад 51(!) тис. грн.

Антимонопольники - на боцi забудовника

Щоб надати правову оцiнку дiям водоканалу, керiвник МЖК Iгор Кривенький звернувся до Тервiддiлення Антимонопольного комiтету України. Для вирiшення цього спору й аналогiчних (прецеденти в Тернополi вже були) у нашому мiстi була проведена виїзна адмiнколегiя АМКУ, члени якої наклали безпрецедентний, як для комунального пiдприємства, штраф у сумi 300 тис. грн.

– За результатами розслiдування було встановлено, що КП «Тернопiльводоканал» займає монопольне становище на ринку послуг iз централiзованого водопостачання та водовiдведення у межах Тернополя. Так, КП «Тернопiльводоканал» при видачi технiчних умов нав’язувало окремим споживачам необґрунтованi вимоги щодо встановлення лiчильника води метрологiчного класу С з передавачем iмпульсiв та радiомодулем, аналогiчним Scout P2 (виробництво компанiї «Sensus»), що може призвести до ущемлення iнтересiв споживачiв. Такi дiї комунального пiдприємства є порушенням п. 2 ст. 50 та ч. 1 ст. 13 Закону України «Про захист економiчної конкуренцiї. У зв’язку з тим зобов’язуємо КП «Тернопiльводоканал» припинити порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, – йшлося у регулятивнiй частинi рiшення АМКУ.

– Директору водоканалу пропонувалося два варiанти вирiшення справи по сутi. За одним з них вiн визнає свою неправоту, i тодi пiдприємство отримало б мiнiмальний штраф. Натомiть Володимир Кузьма не погодився на такi умови, тому адмiнколегiя наклала адмiнiстративне стягнення на початок у сумi 300 тис. грн. При цьому водоканал у двомiсячний термiн зобов’язано виправити ситуацiю. Отож можна стверджувати, що штраф у 300 тис. грн. – це особисте «я» директора водоканалу. Але це «я» буде покладено на плечi мешканцiв м. Тернополя! А мiж тим, за цi кошти можна було б вiдремонтувати не один погонний метр тернопiльського водогону, – зазначив Iгор Миколайович.


Водночас, як додав пан Кривенький, на цьому суперечки з водоканалом не завершилися. Останнi, за словами пана Iгоря, не пiдключають будинок до каналiзацiї, яку збудував МЖК, вимагаючи якихось додаткових документiв, хоча цiєю ж каналiзацiєю з 2012 року користується сусiдня з будинком автомийка. Кривенький назвав такi дiї водоканалу «практикою подвiйних стандартiв»…

Водоканал дiє згiдно з наданими техумовами

Директор КП «Тернопiльводоканал» Володимир Кузьма вiдкидає всi звинувачення I. Кривенького, заявляючи, що з боку його пiдприємства всi кроки були наперед обумовленими ще на стадiї надання техумов. А щодо штрафу АМКУ, то водоканалiвцi обiцяють у судовому порядку доводити його безпiдставнiсть.

– Iгор Кривенький, коли проектує будинок, бере технiчнi умови i в кошторис закладає всi витрати. У кошторис того ж будинку на вул. 15 Квiтня вiн заклав саме встановлення лiчильникiв класу C. Але на стадiї здачi будинку в експлуатацiю пан Кривенький заявив, що провiв додатковi роботи, вiдповiдно вiн вдався до крокiв, щоб не виконувати взятi на себе зобов’язання.

Володимир Кузьма зiзнався, що вже останнiх 4 роки водоканал вимагає вiд будiвельникiв встановлення спецiальних лiчильникiв саме класу С.

– Коли ми почали дослiджувати, чому в нас такi великi втрати води, виявилось, що одна з причин – недооблiк у житловому фондi. Чому? По-перше, це неточнiсть лiчильникiв, яка коливається за експериментальними висновками у межах 10-20%. Механiзм простих лiчильникiв настiльки недосконалий, що вони допускають колосальний недооблiк. По-друге, бiльшiсть лiчильникiв, якi встановлюють у квартирах, допускають магнiтне втручання. Натомiсть лiчильники класу С з передавачем iмпульсiв та радiомодулем мають магнiтний захист. Кiлька рокiв тому нами проведено експеримент у будинку на вул. Карпенка, 22, який повнiстю обладнали лiчильниками класу С. Якщо ранiше по цьому будинку рiзниця мiж кiлькiстю води, яка зайшла в будинок за показами загальнобудинкового лiчильника, i кiлькiстю води, яку показав кожен власник квартири, становила 20-30%, то нинi – у межах 1%, тобто наближається до нуля. Тому було прийнято рiшення: оскiльки ми є гуртовим продавцем води i для нас кожен вiдсоток має суттєве значення, при пiдключеннi всiх нових об’єктiв, керуючись нормами законодавства, ставимо вимоги до технiчних умов вузла облiку, щоб вiн монтувався з лiчильниками класу облiку С з пристроями дистанцiйної передачi даних. При цьому ми не лобiюємо лише одного виробника, бо насправдi в реєстрi є широкий перелiк видiв лiчильникiв даного класу, – зазначив Володимир Кузьма.

Разом з тим, директор водоканалу стверджує, що проблема не лише у класi лiчильника, про який нинi стiльки суперечок.

– Проблема в тому, що Кривенький збудував будинок на вул. 15 Квiтня дуже близько до водопровiдної мережi, яка йде на масив «Дружба». До нього як до керiвника пiдприємства вiд нас одразу була вимога: спершу перенести водопровiд з зони забудови, а тодi вже зводити будинок. Кривенький же зробив навпаки – збудував будинок, здав його в експлуатацiю, а згодом перенiс водопровiд… I зараз вiн усiх тероризує, говорячи, що водоканал спецiально не пiдключає будинок до водопостачання, мовляв, як люди можуть бути без води? Але ж зачекайте, Ви ж не виконали тих робiт, зобов’язання по яких брали. То чому тодi ставите претензiї? – резюмує Володимир Антонович…

P.S.: Як стало вiдомо “Номер один», водоканал i МЖК таки сiли за стiл переговорiв, i якщо знову не виникнуть форс-мажорнi обставини, то будинок на вулицi 15 Квiтня таки буде пiд’єднано у 20-х числах серпня до водопостачання. Але чи так воно буде?…

КОМЕНТАР

Андрiй Козак, директор Тернопiльського регiонального управлiння Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву:

– Нездорова ситуацiя, коли будинок здано в експлуатацiю, а люди не можуть користуватися водою. Хто в даному випадку правий - пiдприємство МЖК чи КП «Тернопiльводоканал» – не менi судити, їх конфлiкт може вирiшити суд. З людської сторони скажу вам наступне: вартiсть лiчильника класу С, встановлення якого вимагає КП «Тернопiльводоканал», становить близько 1500 грн. Простий же вiтчизняний лiчильник коштує 100-150 грн. Тобто кожна сiм’я за дорогий лiчильник переплачує близько 1350 грн. Сiм’я з 4 чоловiк у середньому використовує на мiсяць близько 10 кубiв. Вартiсть 1 куб. м води в Тернополi становить 5 грн. Ось i маємо просту арифметику: на переплаченi за лiчильник грошi сiм’я користувалася б водою 27 мiсяцiв.


17.09.2013

| Страница 1 || Страница 2 || Страница 3 || Страница 4 || Страница 5 || Страница 6 || Страница 7 || Страница 8 || Страница 9 || Страница 10 || Страница 11 || Страница 12 || Страница 13 || Страница 14 || Страница 15 || Страница 16 || Страница 17 || Страница 18 || Страница 19 || Страница 20 || Страница 21 || Страница 22 || Страница 23 || Страница 24 || Страница 25 || Страница 26 || Страница 27 || Страница 28 || Страница 29 || Страница 30 || Страница 31 || Страница 32 || Страница 33 || Страница 34 || Страница 35 || Страница 36 || Страница 37 || Страница 38 || Страница 39 || Страница 40 || Страница 41 || Страница 42 || Страница 43 || Страница 44 || Страница 45 || Страница 46 || Страница 47 || Страница 48 || Страница 49 || Страница 50 || Страница 51 || Страница 52 || Страница 53 || Страница 54 || Страница 55 || Страница 56 || Страница 57 || Страница 58 || Страница 59 || Страница 60 || Страница 61 || Страница 62 || Страница 63 || Страница 64 || Страница 65 || Страница 66 || Страница 67 || Страница 68 || Страница 69 || Страница 70 || Страница 71 || Страница 72 || Страница 73 || Страница 74 || Страница 75 || Страница 76 || Страница 77 || Страница 78 || Страница 79 |
Fatal error: Call to a member function return_links() on a non-object in /home/modnay00/genichesk.org/www/news.php on line 298